Netherlands: Virtualisatie

citrix-beveiliging-door-desktopvirtualisatie

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/569747

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 11

www.citrix.com/secure 2 Informatiebeveiliging White Paper Nieuwe manieren van werken vragen om nieuwe manieren van risicobeheersing. Mobiliteit, flexwerken, bringyourown device (BYOD) en intensievere samenwerking over de grenzen van de organisatie heen hebben het risicoprofiel ingrijpend veranderd en ondermijnen de houdbaarheid van bestaande ITarchitecturen. De uitdaging is mensen de flexibiliteit te geven die ze nodig hebben om optimaal productief te kunnen zijn in hun werk en tegelijkertijd de veiligheid en conformering te waarborgen die voor de organisatie van belang zijn. De spanning tussen beveiliging en productiviteit is nog nooit zo acuut geweest. Om optimaal te presteren en concurrerend te blijven, moeten organisaties hun mensen toegang geven tot bedrijfsmiddelen en bedrijfsgegevens op meer locaties en op meer manieren dan ooit tevoren. Maar de steeds groter wordende verscheidenheid aan werkplekken, typen medewerkers en methoden van toegang die daar het gevolg van is, betekent dat de traditionele beveiligings strategieën niet langer doen waar ze voor bedoeld zijn. IT is een consumentenartikel geworden en dat brengt extra complexiteit met zich mee door de totale mix van al dan niet door het bedrijf ter beschikking gestelde laptops, tablets en smartphones die deel uit gaan maken van de systeemomgeving. Die diversiteit van apparatuur betekent tegelijkertijd een veelvoud van besturingssystemen, applicaties en configuraties in elke denkbare combinatie, waardoor het oude, consistente model van de door het bedrijf beheerde laptop definitief tot het verleden behoort. Als het om beveiliging gaat, blijven technologieën als firewalls, antivirusprogrammatuur, toegangs controle en perimetermonitoring een belangrijke basis, die echter steeds minder zekerheid biedt, omdat de ervaren hacker van vandaag zich vaak direct op applicaties, data en apparaten richt. Er is, kortom, behoefte aan een nieuwe laag beveiliging, die een effectievere vorm van risico beheersing mogelijk maakt. Die extra beveiligingslaag kan worden gerealiseerd door middel van desktopvirtualisatie, een oplossing die organisaties de volledige vrijheid geeft om nieuwe werk methoden toe te passen – mobiel werken, flexwerken en BYOD – en mensen en middelen in te zetten op de plaats waar en op het moment dat ze nodig zijn. Tegelijkertijd biedt desktopvirtualisatie, in combinatie met secure file sharing en enterprise mobility management, het voordeel van versterkte informatiebeveiliging en de zekerheid van conformering aan geldende voorschriften in het volledige scala van applicaties, data en apparatuur en in dienst van zakelijke en systeemtechnische prioriteiten. In deze white paper wordt ingegaan op het gebruik van desktopvirtualisatie als middel tot verbeterde informatiebeveiliging. We besteden aandacht aan de volgende punten: • De steeds groter wordende uitdaging van behoud van informatiebeveiliging in de moderne, complexe en gevarieerde bedrijfsomgeving • De belangrijkste voordelen van desktopvirtualisatie als een inherent veiligere computerarchitectuur • De top 10 voordelen van desktopvirtualisatie als middel tot verbeterde informatiebeveiliging

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Virtualisatie - citrix-beveiliging-door-desktopvirtualisatie