Netherlands: Virtualisatie

citrix-beveiliging-door-desktopvirtualisatie

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/569747

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 11

www.citrix.com/secure 11 Informatiebeveiliging White Paper 10. Beveiliging die de gebruiker niet in de weg staat In de traditionele situatie gaat beveiliging voornamelijk ten koste van de gebruikers. Die kunnen maar op een beperkt aantal plaatsen werken, met minimale resources en alleen op standaard bedrijfsapparatuur. Mobiliteit bestaat niet en iedereen moet zich voortdurend aanmelden op allerlei systemen met allerlei wachtwoorden die ook nog om de zoveel tijd veranderd moeten worden. Onder die omstandigheden moet je als medewerker wel heel veel hart voor de zaak hebben om geen hekel aan beveiliging te krijgen en het is dan ook geen wonder dat er voortdurend gezondigd wordt tegen de regels. Mensen zetten gegevens op verboden USBsticks om thuis te kunnen werken, ze installeren ongeautoriseerde software, negeren netwerkvoorschriften en nemen hun toevlucht tot eigen apparatuur en applicaties waar ze wel ongehinderd mee kunnen werken. Desktopvirtualisatie creëert een geheel andere werkelijkheid. De gebruiker zit niet meer opgescheept met een eindeloze reeks regeltjes en aanmeldingsschermen. Hij logt één keer in op zijn virtuele desktop en heeft onbeperkt beschikking over virtuele applicaties die ondemand worden aangeleverd op de plaats waar het werk gedaan moet worden en op de apparatuur waar de gebruiker bij voorkeur mee werkt. Mensen kunnen, met andere woorden, in vrijheid hun werk doen terwijl de ITspecialisten zich in het datacenter bezig houden met beveiliging. Die vrijheid om te kunnen werken waar dat het best uitkomt, op apparatuur waar dat het best op gaat, desnoods op een eigen laptop of tablet, zorgt ervoor dat mensen productiever worden en meer plezier hebben in hun werk. Terwijl tegelijkertijd het gevaar van beveiligingsproblemen tot een minimum wordt teruggebracht. De ITafdeling stelt de regels op en die regels worden automatisch gehandhaafd, bij alle gebruikers en bij elke toegangsmethode. Tot slot Geen enkele organisatie kan zich veroorloven nog verder achterop te raken in het op orde brengen van informatiebeveiligingsprocessen en procedures. Desktopvirtualisatie is in die context een intrinsiek betrouwbare oplossing die beveiliging eenvoudiger maakt, intellectueel eigendom beschermt en de garantie biedt van gegevensprivacy en conformering aan geldende voorschriften. Een oplossing die risico drastisch reduceert, productiviteit bevordert en groei stimuleert. Desktopvirtualisatie brengt voorheen over honderden, zo niet duizenden afzonderlijke endpoint gedistribueerde Windows applicaties, data en desktops gecentraliseerd nu samen in de veilige omgeving van het datacenter, vanwaar ze ondemand, transparant en volledig gecontroleerd worden aangeleverd bij de gebruiker. Dat betekent veilige toegang tot bedrijfsresources, veilige mogelijkheden tot samenwerking voor medewerkers, tijdelijk personeel en partners, die stuk voor stuk de juiste bevoegdheden krijgen toegewezen op basis van gebruikersprofiel, apparatuur, netwerk of locatie. Gecentraliseerd databeheer en een fijnmazige vorm van toegangscontrole helpen gegevensverlies te voorkomen, de privacy van vertrouwelijke informatie te handhaven en bedrijfsresources veilig te houden – ook in het geval van informatie die op lokale apparatuur of in de cloud is opgeslagen. Volledige activiteitsmonitoring, logging en auditing ondersteunen een strikt beleid van conformering aan alle geldende voorschriften, terwijl de gebruiker de vrijheid heeft om te werken zoals hij dat wil, op vrijwel elke laptop, tablet of smartphone, zonder toegevoegde complexiteit in beheer en zonder extra beveiligingsrisico's. Deze en andere overtuigende voordelen hebben er inmiddels voor gezorgd dat desktopvirtualisatie bij de meeste ITorganisaties hoog op de agenda is komen te staan. Het is een oplossing die niet alleen fungeert als aanvullende beveiligingslaag, maar bovendien de weg opent naar de nieuwe manier van werken die veel bedrijven voor ogen staat. Mobiliteit, flexwerken en BYOD worden met desktopvirtualisatie realistische alternatieven, terwijl risico's veel effectiever binnen de perken kunnen worden gehouden. Applicaties en de bijbehorende data zijn niet langer verspreid aanwezig in de hele organisatie, maar blijven op één centrale plaats, in het datacenter, waar ze thuis horen, waar ze onder controle zijn en waar ze van grotere zakelijke waarde worden dan ooit tevoren.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Virtualisatie - citrix-beveiliging-door-desktopvirtualisatie