Netherlands: Hardware

Plantronics de zeven beste en slechtste deelnemers aan vergaderingen

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/631413

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 0

! Het muurbloempje Het genie De tijdwaarnemer De grapjas De vrijwilliger De bouwer De baldrager De DaVinci "JA" "JA" De welgevallige deelnemer De lawaaierige deelnemer De pessimist De ontsporingsexpert De dominante deelnemer De multitasker De bouwer " Dat is een geweldig idee. Als we dit nou eens zouden doen en…" Het genie " Ik heb een interessant idee dat ik wil delen met de groep." De grapjas "Zeg, ken je die ene al over…?" De tijdwaarnemer " Ik weet dat de beschikbare tijd beperkt is en we moeten een heleboel bespreken.." De vrijwilliger "Dat zal ik wel doen." De DaVinci " Laat me dit eens op het whiteboard uitleggen." De baldrager " Dit gaan we hiermee doen…" Het is tijd om te werken aan een betere vergadering Bij Plantronics is het doel om met audio-oplossingen de hindernissen bij communicatie op de werkvloer uit de weg te ruimen. Onze Better Meetings Blueprint bevordert dat doel, met praktische aanwijzingen voor het organiseren van en deelnemen aan doelgerichte, nuttige en praktische vergaderingen. Meer informatie Download nu het volledige Better Meetings Blueprint ebook. Bouwers houden van onderzoeken, denken en delen. Mensen werken graag met hen omdat "maar" niet tot hun woordenschat behoort. Bouwers zeggen veel liever "en". Genieën hebben altijd interessante ideeën. Zij doen het nodige voorbereidende werk (en meer) en leveren altijd praktische bijdragen. En ze inspireren anderen om dat ook te doen. Grapjassen voegen op de juiste momenten humor toe aan een vergadering, zonder ooit het gesprek te domineren. Ze zorgen er altijd voor dat vergaderingen niet saai worden. Tijdwaarnemers herinneren iedereen eraan dat de toegekende tijd beperkt is en dat het belangrijk is om niet af te wijken van de agenda. En ze doen dit op een manier die voor iedereen prettig is. Dit is degene die altijd bereid is om het initiatief te nemen en iets te ondernemen of te spreken als niemand anders dat doet. Een DaVinci kan op een vindingrijke én begrijpelijke manier visueel weergeven wat er besproken is. De schetsen op het whiteboard kunnen van onschatbare waarde zijn om de bespreking op koers te houden en de volgende stappen te zetten. (Bij virtuele vergaderen hebben ze natuurlijk video-ondersteuning nodig.) Baldragers weten hoe ze de bal moeten pakken en hem moeten gebruiken. Het zijn geweldige teamspelers. Ze houden tijdens de vergadering goed in de gaten wat er gebeurt en weten precies wanneer ze iets moeten zeggen. Daarnaast houden ze het gesprek gaande met het beoogde doel voor ogen. 1 2 3 4 5 6 7 De multitasker "Ik doe net alsof ik luister, maar ondertussen schrijf ik 22 e-mails." De dominerende deelnemer "Mijn standpunt is duidelijk het belangrijkst, dus stap maar even opzij zodat ik kan laten zien hoe het moet." De ontsporingsexpert "Ik ga het hebben over iets wat helemaal niks te maken heeft met de agenda en alleen voor mij relevant is." Het muurbloempje " Ik ga hier gewoon stilletjes zitten en probeer zo onopvallend mogelijk te zijn…" De pessimist "Nee, nee, nee. Dat kan zo niet, en dit is de reden." De welgevallige deelnemer "Ik zeg wel dat het een goed idee is, maar eigenlijk ben ik daar helemaal niet zo zeker van - ik wil niet moeilijk doen." De lawaaierige deelnemer "Ik blijf dingen op de achtergrond doen … met veel lawaai." Multitaskers denken dat ze veel dingen gedaan krijgen, maar dat gaat meestal ten koste van de bijdrage aan de vergadering zelf. Vaak bellen ze in bij vergaderingen terwijl ze op kantoor aan hun bureau zitten en daar ander werk blijven doen. Hoe om te gaan met multitaskers: vraag hen bij wijze van grap "Ben je aan het multitasken?" en laat hen vervolgens weten dat de groep hun input echt kan gebruiken. Dominerende deelnemers denken dat zij het best in staat zijn om de doelstellingen van de vergadering te realiseren. Ze zijn vaak breedsprakig, laten anderen niet uitspreken en gebruiken overdreven taal om hun standpunt duidelijk te maken. Hoe om te gaan met dominerende deelnemers: laat hen spreken, maar houd de focus breder door het team te vragen naar andere standpunten. Ontsporingsexperts kunnen een vergadering binnen een paar seconden uit koers brengen. Ze denken dat ze op het juiste spoor zitten, maar in feite brengen ze onderwerpen aan de orde die gewoon niet relevant zijn. Hoe om te gaan met ontsporingsexperts: bedank hen voor hun inbreng, maar vraag hen om zich aan de agenda te houden. Muurbloempjes houden zich liever op de achtergrond, en luisteren of geven hun reactie liever via IM in plaats van te spreken. En ze wachten waarschijnlijk tot de vergadering is afgelopen voordat ze hun mening geven. Hoe om te gaan met muurbloempjes: wijs een specifiek onderwerp aan hen toe, zodat ze zich erop kunnen voorbereiden om te spreken tijdens de vergadering. Pessimisten willen niets liever dan uitleggen waarom iets niet mogelijk is. Zij hebben misschien de beste bedoelingen, maar kunnen al snel de positieve houding in een ruimte ondermijnen. Hoe om te gaan met pessimisten: erken hun bezwaren en vraag vervolgens wat volgens hen een betere manier zou zijn om het probleem op te lossen. Welgevallige deelnemers willen hun collega's nooit tegenspreken omdat ze niemand willen beledigen. Het probleem is dat je nooit echt weet wat ze denken, hoewel ze soms wel via de wandelgangen hun echte mening geven. Hoe om te gaan met welgevallige deelnemers: vertel hen dat er geen goede en foute antwoorden zijn en dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. En vraag vervolgens om hun mening. De lawaaierige deelnemer is de neef van de multitasker: hij gebruikt bewust de mute-knop niet bij activiteiten die lawaai maken en een storend effect hebben. Hoe om te gaan met lawaaierige deelnemers: herinner hen eraan het volume te dempen; als ze dit niet doen, verbreek dan gewoon hun verbinding met de vergadering. "JA" "JA" ! De zeven beste De zeven slechtste D E E L N E M E R S A A N V E R G A D E R I N G E N D E E L N E M E R S A A N V E R G A D E R I N G E N – + © 2016 Plantronics, Inc. Iedereen brengt goede eigenschappen mee naar een vergadering: daarvoor worden deze mensen per slot van rekening uitgenodigd. Helaas zijn er ook deelnemers met minder goede eigenschappen. In beide gevallen geldt dat het gedrag van een persoon van invloed kan zijn op de agenda, en op de uitkomst van de vergadering. We geven een kort overzicht van de meest voorkomende typen deelnemers aan vergaderingen, de goede en de minder goede. Daarnaast geven we nuttig advies over hoe u het beste met de deelnemers met de minder goede eigenschappen kunt omgaan. De zeven beste deelnemers aan vergaderingen… en de zeven slechtste De blauwdruk voor beter vergaderen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Hardware - Plantronics de zeven beste en slechtste deelnemers aan vergaderingen