Netherlands: Virtualisatie

Snow en Windows licenties in een VDI omgeving

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/663196

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 5

Het licentiemodel voor een besturingssysteem in een VDI-scenario wordt niet op de installatie gebaseerd, maar op de apparaten of gebruikers die met de VDI zijn verbonden. Om te beginnen heeft u bij het instellen van een VDI-omgeving een licentie voor de serverapplicatie (Microsoft VDI, Citrix XenDesktop, etc.) nodig. Voor de VDI (de machine) zelf is geen licentie vereist. Zodra gebruikers toegang krijgen tot hun VDI-omgeving, is licentiëring echter onontkoombaar. Hierbij is het van belang om te bepalen welke licentie de juiste is. Tot eind 2014 eiste Microsoft dat voor apparaten die werden gebruikt om toegang te krijgen tot een VDI, een Virtual Desktop Access-licentie (VDA-licentie) werd aangeschaft. In veel bestaande licentieovereenkomsten is dit vereiste nog steeds opgenomen. Als het besturingssysteem een actieve Software Assurance heeft, zijn VDA-licenties inbegrepen. Voor apparaten die niet onder de Software Assurance (zoals iPad- en Android-tablets) vielen, was een aanvullende Companion Subscription License nodig. Dit was een add-on voor de VDA die het mogelijk maakte om toegang te krijgen tot de VDI via vier andere apparaten. Eind 2014 wijzigde Microsoft de licentiëring van VDI op revolutionaire wijze. Op 31 oktober 2014 introduceerde Microsoft de Enterprise Cloud Suite, een abonnementgebaseerde licentie per gebruiker (USL) waarmee voor elke gebruiker Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite en Windows Software Assurance werden gecombineerd. Bij deze nieuwe licenties draait het om de gebruiker van VDA-licenties. Dit geldt ook voor gebruikers van iOS of Android-besturingssystemen. Het aantal apparaten met toegang tot de VDI wordt niet langer beperkt. Dit betekent dat alleen op de primaire werk-pc van de gebruiker een erkend Windows-besturingssysteem moet zijn geïnstalleerd. Als dat het geval is, valt elk apparaat dat door dezelfde gebruiker wordt gebruikt, onder dezelfde gebruikerslicentie. Deze nieuwe benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op de gebruiker (en niet meer op het apparaat), betekent dat beheerders niet meer hoeven vast te stellen hoe toegang wordt verkregen tot de VDI- omgeving. Het is echter nog steeds van belang dat de apparaten worden gemonitord op veiligheid en andere zaken, zoals licenties van andere toepassingen. Vergeleken met de traditionele Enterprise Agreements, die over het algemeen een overeenkomstduur van drie jaar hebben, stelt het licentiemodel per gebruiker organisaties in staat om flexibeler te zijn en abonnementen jaarlijks te wijzigen. Dit geeft organisaties de flexibiliteit om zich aan te passen aan de veranderende markt en de toe- en afname van het aantal medewerkers. UITDAGINGEN BIJ HET LICENTIËREN VAN EEN VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTUUR Access rights to Windows Enterprise Software Assurance PER USER PER DEVICE Virtual Desktop Access Software Assurance Virtual Desktop Access Local Install Any device licensed for Windows 7/8/8.1 Pro or Enterprise and any Windows tablet with a diagonal screen size of 10.1 inches or less The licensed device only The licensed device only if also licensed for Windows 7/8/8.1 Pro or Enterprise Remote Access through VDI or Windows to Go Any device Non-corporate devices while away from the office (through Roaming Use Rights) SNOWSOFTWARE.COM

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Virtualisatie - Snow en Windows licenties in een VDI omgeving