Netherlands: Virtualisatie

Snow en Windows licenties in een VDI omgeving

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/663196

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 5

Mensen gebruiken software op alle mogelijke apparaten en in verschillende omgevingen. Het is belangrijk dat dit gebruik kan worden beheerd, ongeacht het platform of het apparaat. Inzicht in het gebruik, hoe dit ook plaatsvindt, en ervoor zorgen dat aan de licentievereisten wordt voldaan, zijn cruciaal. Een goed inzicht biedt u bovendien de mogelijkheid het softwaregebruik te optimaliseren en de hieraan gerelateerde kosten te verlagen. Wanneer we kijken naar met name de software in de VDI-omgeving, moet u weten welke software is geïnstalleerd, wie er toegang heeft en wat het gebruiksniveau is om te kunnen bepalen of u voldoet aan de licentievereisten en hoe u het gebruik van uw software kunt verbeteren. Het is belangrijk om hierbij rekening te houden met het feit dat steeds meer verkopers gebruikersgebaseerde licentiemodellen introduceren. Deze modellen kijken naar het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de software, in plaats van het aantal toepassingen dat op apparaten is geïnstalleerd. Dankzij de unieke Software Recognition Service van Snow herkent Snow License Manager automatisch alle commerciële software. Met de ondersteuning voor gebruikersgebaseerde licentiemodellen zorgt de SAM Manager bovendien voor een helder inzicht in het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de software, ongeacht of deze toegang plaatsvindt via een VDI- omgeving of op de fysieke desktopcomputer van de gebruiker. Afbeelding 3. Snow License Manager toont automatisch het gebruik van toepassingen en of deze toepassingen voldoen aan de vereisten. Dit overzicht kan worden uitgebreid tot gedetailleerde rapporten die de mogelijkheden aangeven voor optimalisatie van softwarelicenties en de risico's in kaart brengen van het niet voldoen aan de vereisten. Snow License Manager biedt ook rapporten over wat er is geïnstalleerd in de VDI-omgeving om zo een volledig beeld te geven van alle geïnstalleerde producten. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de SAM Manager de juiste beslissingen neemt en de uitgaven voor software worden beperkt. Daarnaast worden mogelijkheden geboden om in de hele IT-omgeving de kosten te verlagen, zowel voor fysieke als voor virtuele assets. SOFTWAREGEBRUIK MONITOREN OP ELK APPARAAT EN IN ELKE OMGEVING SNOWSOFTWARE.COM AFB 3. OVERZICHT VAN TOEPASSINGEN

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Virtualisatie - Snow en Windows licenties in een VDI omgeving