Netherlands: Cloud

Citrix en software defined WAN oplossingen

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/691611

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 4

Solution Brief citrix.nl 4 Bedrijfskritische apps optimaal aangeboden aan externe vestigingen Zicht op het verkeer voor ICA en andere zakelijke apps Problemen met de applicatieperformance kosten de gebruikers in de externe vestigingen vaak veel tijd, omdat de troubleshooting samen met de netwerkbeheerders of de afdeling die verantwoordelijk is voor de client-serverinfrastructuur, wel even kan duren. Met CloudBridge SD-WAN is de oorzaak snel duidelijk en zijn problemen snel achter de rug. En dankzij de soepele netwerkdiagnose en rapportage blijft het aantal telefoontjes naar de helpdesk beperkt. De IT-afdeling beheert en monitort al het applicatieverkeer via één console, inclusief de diverse protocollen in het WAN (ICA, MAPI, CIFS, HTTP, Citrix ShareFile, NetApp en meer). AppFlow registreert gegevens over het sessiegebruik, triptijden en andere realtime en historische gegevens voor laag 4 - 7. Aan de hand daarvan weet de IT-afdeling wat er gebeurt op applicatieniveau. Wanneer deze gegevens worden geïmporteerd in Citrix Insight Center, kan de applicatieperformance zichtbaar worden gemaakt en kunnen performancerapporten worden gegenereerd en speciale analyses worden samengesteld voor verdere troubleshooting. Hogere betrouwbaarheid tegen lagere kosten Hogere betrouwbaarheid van applicaties CloudBridge SD-WAN vermindert latentie, pakketverlies en jitter en voorkomt storingen. Voor de gebruikers in externe vestigingen resulteert dit in een betere gebruikerservaring voor de kritische apps waarmee ze werken, zoals VoIP, VDI, videoconferencing en appvirtualisatie. Zelfs een probleem met (of het compleet wegvallen van) het primaire pad van een applicatie leidt niet tot echte storingen. Door de prioritering van het verkeer worden de pakketjes weer netjes in de juiste volgorde gezet voor de meest gevoelige en kritische applicaties. Zo blijft de servicekwaliteit behouden. De combinatie van MPLS- en breedbandverbindingen zorgt ervoor dat de gebruikers normaal kunnen doorwerken, zelfs als de kwaliteit van de afzonderlijke paden niet overal even goed is. Afbeelding 2: Virtual WAN Center: centraal totaaldashboard Betere benutting Met CloudBridge SD-WAN hoeven er geen breedbandverbindingen meer te worden aangehouden als reserve. Alle verbindingen zijn altijd beschikbaar. Omdat er meer capaciteit beschikbaar is, wordt

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Cloud - Citrix en software defined WAN oplossingen