Netherlands: Security

Insight en ESET samenwerking

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/704967

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 2

B ij ESET staat één gedachte centraal: Enjoy Safer Technology. En dat is precies waar het om draait bij de samenwerking. Tom Hulscher, Manager Solution Sales bij Insight: "Voorheen beperkten we ons tot het leveren van hardware en software, tegenwoordig willen we graag verantwoordelijk zijn en blijven voor het totale traject. Ook voor de beveiliging, vandaar het part- nership met ESET." PARTNERS Hulscher geeft een voorbeeld: "Wanneer een klant een bepaalde oplossing wenst, zoals het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende vestigingen, dan zorgen wij dat het lukt. Hetzij zelf, hetzij met behulp van onze partners. Security is één van die onderdelen en ESET is hierbij een belangrijke partner. ESET is een welkome aanvulling op ons portfolio als 'value added reseller'. Managed services is heel belangrijk en het security-ele- ment hebben zij als een van de weinige partijen heel goed voor elkaar." ANDERE MINDSET Dave Maasland, Managing Director van ESET Nederland, vervolgt: "Wij zijn één van de grootste endpoint secu- rity leveranciers ter wereld. Endpoint security stopt niet bij het installeren van een antivirusproduct. Het gehele vraagstuk rond IT-security, datalekken en de Europese norm waar organisaties aan moeten gaan voldoen, vereist een andere mindset. Bij ESET kunnen we niet het gehele probleem voor een organisatie wegnemen, hier is een combinatie met andere compliance partijen en software- oplossingen voor nodig. We werken dan ook graag met partners die het grotere plaatje bekijken om zo een totaal- oplossing te kunnen bieden. Waar wij op het gebied van cybersecurity heel goed zijn, is Insight een partner die de eindklant verder kan helpen door het bieden van brede ondersteuning. De eindklant echt helpen, dat is waar het uiteindelijk om gaat. Ons specialisme gecombineerd met de juiste content van Insight zorgt dat we dit kunnen doen." DOELGROEPEN Belangrijk bij een dergelijke samenwerking is dat beide partners zich op dezelfde doelgroepen richten. Ook daar- voor moest overeenstemming worden bereikt. Hulscher: "We kunnen samen een heel mooie propositie bouwen voor klanten, en dan hebben we het met name over het mkb." Het mkb is tegenwoordig vaker doelwit van cybercrime, omdat de grotere organisaties zich al redelijk hebben beveiligd. Maasland: "Klopt, dit noemen we de cybercrime sweetspot. Logisch ook, als je kijkt naar het spectrum van consument naar enterprise. Consumenten hebben weinig tot geen beveiliging, maar ook weinig relevante data. Enterprises hebben veel data, maar hebben O F F I C E M A G A Z I N E . N L D O C U M E N T & I C T S O L U T I O N S C O V E R S T O R Y 4 2 >

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Security - Insight en ESET samenwerking