Netherlands: Modern Workplace

Citrix Workspace Suite

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/705936

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 3

Citrix Workspace Suite | Productbrochure citrix.nl Citrix Workspace Suite Veilige toegang tot apps, gegevens en services op elk device met de nieuwe Citrix Workspace Suite. Deze complete en krachtige oplossing is geoptimaliseerd om te voldoen aan de persoonlijke vereisten voor prestaties, veiligheid en mobiliteit, met onmiddellijke toegang tot geper- sonaliseerde desktops, mobiele en Windows-apps, gegevens en services via elk netwerk. De vrijheid om te kiezen hoe, waar en wanneer werk wordt gedaan, zorgt voor mobiliteit en productiviteit van medewerkers.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Modern Workplace - Citrix Workspace Suite