Netherlands: Modern Workplace

Citrix Workspace Suite

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/705936

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 3

Citrix Workspace Suite | Productbrochure citrix.nl 2 Voordelen van Citrix Workspace Suite • Medewerkersproductiviteit verbeteren met directe toegang tot apps, gegevens en desktops • High performance gebruikerser- varing op elk netwerk • Mobiliteit van medewerkers ondersteunen met toegang tot bedrijfsmiddelen via selfservice • Bedrijfscontent beveiligen in de cloud en op het device • Voorzien in een flexibele alles-in-één oplossing voor veelomvattend beheer De manier van werken is aan het veranderen. De dagen waarop medewerkers gewoon vanuit kantoor werkten en bedrijfsapparatuur gebruiken, zijn voorbij. Hedendaagse medewerkers werken vanaf verschillende locaties, bij een klant, op de werkvloer, in hotels, of thuis en doen dat op allerlei computers en met verschillende devices. In de praktijk gebruiken medewerkers vaak meer dan drie verschillende devices per dag om hun werk gedaan te krijgen en analisten voorspellen dat in de komende twee jaar de helft van de werkgevers hun medewerkers zal vragen hun eigen devices (laptops, smartphones en tablets) mee te brengen naar het werk. Dit betekent dat er miljoenen BYO-devices op het werk aanwezig zullen zijn. BYO-devices zijn echter nog maar het begin. Terwijl mobiliteit de nieuwe norm is geworden, lopen bedrijven achter op de behoeften van gebruikers wat betreft de nieuwste en beste apps, of het gebruik van bedrijfsgegevens op elk device, overal. In plaats daarvan hebben zij technolo- gie ingekocht die helpt om tactische pijnpunten aan te pakken, zoals gehoste apps voor remote access, virtuele desktops voor ingehuurd personeel of mobile device management voor de mobiele apparaten van het bedrijf, en namen de implementaties daarvan toe met de toename van hun use cases en gebruikerseisen. Deze organisaties staan nu voor uitdagingen met meer- dere, dure infrastructuren die elk om eigen beheer, ondersteuning en vaardigheden vragen. Het is tijd om de manier te herzien waarop organisaties desktop-, mobiele, applicatie- en dataservices bieden aan medewerkers die niet altijd in het kantoor of op corporate devices werken. De ideale oplossing brengt apps, desktops, gegevens en services naadloos en veilig bijeen voor eenvoudige en veilige toegang waar dan ook. De oplossing is een mobiele werkplek die de medewerker volgt waar deze gaat, ongeacht het device dat deze wil gebruiken en ongeacht het netwerk waarop deze werkt. Citrix Workspace Suite voldoet aan deze veranderende eisen met de toonaangevende Mobile Workspace-oplossing waarmee IT veilig alle Windows-, web-, SaaS- en mobiele apps, gegevens en services kan leveren vanaf elk device, via elk netwerk, en medewerkers nieuwe manieren krij- gen om hun werk beter te doen. Belangrijkste kenmerken Gepersonaliseerde content voor elke gebruiker Hedendaagse medewerkers vragen om de flexibiliteit te kunnen werken op elk device, waar dan ook. Met Citrix Workspace Suite hebben medewerkers toegang tot al hun applicaties, gegevens en zelfs hun gepersonaliseerde desktops vanaf elk bedrijfs- of BYO-device, inclusief tablets, smartphones, pc's, Macs en thin clients. IT kan tegelijkertijd zorgen voor de juiste aangepaste set applicaties, desktop en gegevens, en voor geoptimaliseerde content die voldoet aan de eisen voor beveiliging, prestaties, personalisatie en mobiliteit.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Modern Workplace - Citrix Workspace Suite