Netherlands: Modern Workplace

Office365 en 8 aandachtspunten voor veilige e-mail

Issue link: http://hub-nl.insight.com/i/714057

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 5

8. Monitor verdachte afwijkingen Aanvallen van buitenaf vertonen vaak een bepaald patroon dat gekenmerkt wordt door een serie van e-mails met malware. Deze schadelijke software zit al dan niet verstopt in bijvoorbeeld Word- en Excel-bestanden. Het is verdacht als je ineens veel e-mail krijgt uit landen als China en Rusland terwijl je daar geen relatie mee hebt. Het inrichten van een goed detectie- en preventiesysteem helpt bij het vroegtijdig signaleren van dit soort afwijkingen. Aan de slag met e-mailbeveiliging Wil je de e-mailbeveiliging op orde krijgen? Neem dan contact op met een van de Microsoft Partners die zich hebben gespecialiseerd in de lokale overheid. Zij kunnen in een diepgaandere analyse bepalen welke kwetsbaarheden binnen jouw gemeen- te aanwezig zijn. Met functionaliteit in onder meer Office 365 E5, Advanced Threat Protection (ATP), Advanced Security Management (ASM) en Microsoft Enterprise Mobility Suite kun je jouw gemeente beter wapenen tegen inbrekers.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Netherlands: Modern Workplace - Office365 en 8 aandachtspunten voor veilige e-mail